Một hệ quả của định lý Brocard và ứng dụng

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về một hệ quả của định lý Brocard và ứng dụng của nó trong giải toán

MỘT HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ BROCARD VÀ ỨNG DỤNG


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

 

Advertisements
Đăng tải tại ĐỊNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Định lý Mannheim và ứng dụng

Xung quanh điểm Miquel có rất nhiều tính chất đẹp. Định lý Mannheim là một trong số đó. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về định lý Mannheim và ứng dụng của nó trong giải toán.

ĐỊNH LÝ MANNHEIM VÀ ỨNG DỤNG (Repaired)


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại ĐỊNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mở rộng một bài toán liên quan đến sự tiếp xúc của hai đường tròn

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về một bài toán của Trần Quốc Luật, GV THPT chuyên Hà Tĩnh, và mở rộng của nó

 MỞ RỘNG MỘT BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TIẾP XÚC CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại BÀI TOÁN ĐÃ CÓ LỜI GIẢI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tool dựng đa giác lưỡng tiếp cho Sketchpad

Tool bao gồm:
– Tứ giác lưỡng tiếp khác tứ giác đều
– Ngũ giác lưỡng tiếp khác ngũ giác đều
– Lục giác lưỡng tiếp khác lục giác đều
– Bát giác lưỡng tiếp khác bát giác đều

https://www.dropbox.com/s/kxm83779ozw8mtc/%C4%90a%20gi%C3%A1c%20l%C6%B0%E1%BB%A1ng%20ti%E1%BA%BFp.gsp?dl=0


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại TOOL SKETCHPAD VÀ GEOGEBRA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng liên quan đến điểm Anti-Steiner

Bài toán kỉ niệm ngày sinh của nhà toán học Jakob Steiner (18/3/1796 – 1/4/1863)

Bài toán (Trần Minh Ngọc): Cho tam giác ABC nội tiêp đường tròn (O) và có trực tâm H. Gọi P là một điểm khác H và không nằm trên (O). AP cắt (O) tại điểm A_1 khác A. Gọi A_2 là điểm đối xứng của A_1 qua BC. Định nghĩa tương tự: B_1, B_2, C_1, C_2.  Gọi S là điểm Anti-Steiner của HP. Chứng minh rằng SA_2 \cap BC, SB_2 \cap CA, SC_2 \cap AB thẳng hàng

Ghi chú: Điểm Anti-Steiner của đường thẳng d đi qua trực tâm H của tam giác ABC là điểm đồng quy của ba đường thẳng đối xứng với d qua BC, CA, AB

Bài toán 18/3/2015


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại BÀI TOÁN ĐÃ CÓ LỜI GIẢI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bổ đề Poncelet và ứng dụng

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về bổ đề Poncelet cùng với mở rộng của nó và ứng dụng của chúng trong giải toán

bồ đề PONCELET


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại ĐỊNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xung quanh một bài toán kinh điển

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về một bài toán kinh điển và mở rộng của nó

XUNG QUANH MỘT BÀI TOÁN KINH ĐIỂN


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại BÀI TOÁN ĐÃ CÓ LỜI GIẢI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Định lý sáu điểm và ứng dụng

Trong quá trình giải toán, tôi phát hiện ra một tính chất đẹp của tỉ số kép. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về tính chất này và ứng dụng của nó trong giải toán

ĐỊNH LÝ SÁU ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG


Chúc các bạn vui vẻ
Trần Minh Ngọc

Đăng tải tại ĐỊNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?